Dyson Vassilias
Варна, България
13/07/2024

С каква цел се извършва изпомпването на септичната яма

изпомпване не септична яма

Изпомпване на септична яма е редно да се извърши от професионалист. Правейки това, ще запазите здравата си септична система и ще я предпазите от скъпи бъдещи аварии.

Изпомпване на септична яма се извършва с цел:

-поддържане екологичната безопасност на обекта;

-спестяване полезния обем на резервоара;

-актуализиране на популацията от полезни микроорганизми.

Тиня, натрупваща се на дъното, „краде“ пространство от отпадъчните води, което може да доведе до аварийно наводняване на територията. Свиването на обема ще принуди течността да търси пътя на най-малкото съпротивление, като в крайна сметка ще се окаже извън резервоара. Непречистената вода, постъпваща в почвата, прониква във всички слоеве на почвата, като по този начин прониква в източници на питейна вода. Инцидент от този тип е изключително опасен.

Продължителното време на престоя на утайката в резервоара постепенно я превръща в глина, почистването на твърдия слой е сложно, по-добре е да не се довежда до такова състояние.

Извършвайки периодични почиствания, превантивна поддръжка, в края винаги е необходимо да се актуализират биологичните средства за пречистване на отпадъчните води. Отстраняването на натрупванията води до загуба на броя на бактериите, а качеството на обработката намалява. Необходимо е да се актуализира популацията при необходимост или след нарушаване на правилата за използване на инсталацията.

Правилното използване на биологични агенти ще увеличи периода между почистването.

Видове почистване на септичната яма

Изтече срокът за почистване на резервоара, решава се въпросът как точно ще се проведе събитието? Можете да извършите работата сами, свържете се със специализирана организация. Възможно е изпомпване на утайки и различни отлагания от дъното на септичната яма с фекална помпа, ако има такава, след което изпомпаната мръсотия трябва да се изхвърли. Присъединявайки се към организацията, вие получавате много предимства:

-използва се специално оборудване, работи бързо, ефективно;

-няма нужда да търсите места за събиране за рециклиране;

-достъпна цена, без проблеми.

Септичните ями се изпомпват рядко, така че закупуването на фекална помпа се измъчва от изхвърляне, особено ако трябва да пренасяте отпадъци далеч – индивидуалните разходи не винаги са по-евтини от работата на наето специално оборудване.

Коментарите са изключени.